Spara pengar med nya fönster


U-värdet är ett sätt att mäta energiförlusten i ett fönster. Ju lägre U-värde desto mindre energi släpper fönsterkonstruktionen igenom.

 

Hus från 1970-talet har fönster med ett U-värde på ca 3,0, medan nya fönster har så lågt som 0,8. Med nya fönster kan du ofta sänka inomhustemperaturen med 1-2 grader och minska dina uppvärmningskostnader med upp till 30 procent.


När är det dags att byta fönster?
I ett hus från 1970-talet försvinner en tredjedel av värmen ut genom husets fönster. Ofta kan man känna hur temperaturen sjunker ju närmare husets fönster man kommer. Ibland märks det även på golvtemperaturen. Med gamla fönster rinner kylan ner och lägger sig på golvet. Detta så kallade kallras gör att du fryser om fötterna och du känner dig tvungen att höja inomhustemperaturen.


Vad ska man tänka på om man vill sänka sin energikostnad?
Välj ett fönster med lågt U-värde, det vill säga åtminstone mindre än 1,0, och slarva inte med monteringen. Det är nämligen inte enbart fönstrets kvalitet som hjälper till att minska värmeförlusten. Fönstret måste också vara monterat på ett fackmannamässigt sätt med rätt.

 

Vad ska man tänka på när man ska byta fönster?
Fönstret ska ha ett lågt U-värde och vara inbrottsklassat, monteringen ska vara fackmannamässigt utförd och du ska få garanti mot röta, funktionalitet och montering.


Ju lägre U-värde, desto mer energieffektivt fönster
Ett fönsters värmeförlust mäts i U-värde. Ju lägre U-värde desto mer energieffektivt är fönstret. Däremot innebär låga U-värden ofta mer kondens på fönstrets utsida. För att undvika detta rekommenderas därför att välja fönster med lågt U-värde och ett glas som håller kondensen borta.


Monteringen av fönster är nästan lika viktig som fönstrets kvalitet
Vid ett fönsterbyte är det mycket att tänka på. Placering i vägg, justerbart infästningsmaterial, rätt drevning (isolering), plåtarbete, foder, lister och smyg.


Kräv garanti på ditt fönsterbyte
isolering i utrymmet mellan fönsterkarmen och väggreglarna. Billiga skum kan svälla för mycket och göra att karmen slår sig och fönstret inte går att öppna. Något som är mycket svårt att justera i efterhand.


Tänk på att välja leverantör som tar ansvar för garanti på både fönster och montage. På själva fönstret bör det vara minst 20 år mot röta, 10 års funktionsgaranti och 10 år på montaget.

Fönsterteknik i Lycksele AB
Lavalvägen 10
921 33 Lycksele
0950 101 48
070 56 200 58
info@fonsterteknik.nu

© 2020 Fönsterteknik
Information om cookies